کدال۳۶۰
1401/05/31
10:14
#تفیرو اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_3_ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت مهندسی فیروزا ▪️ شرکت مهندسی فیروزا...

#تفیرو


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۳_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت مهندسی فیروزا

▪️ شرکت مهندسی فیروزا در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۲۴۶ ریال زیان شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴٪ کاهش زیان داشته است.▪️ «تفیرو» با سرمایه ثبت شده ۱۲,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۹۵۴ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۱۰:۱۴:۴۸ (۹۲۴۸۰۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0