کدال۳۶۰
1401/06/03
08:10
#دانا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪ شرکت بیمه دانا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 از محل فروش حق بیمه 15,308,069 ...

#دانا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪ شرکت بیمه دانا طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ از محل فروش حق بیمه ۱۵,۳۰۸,۰۶۹ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۵۵٪ افزایش داشته داشته است .


شرکت در این ماه تراز مثبت ٪۱۲۰ را ثبت نموده است▪ دانا با سرمایه ثبت شده ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ از محل فروش حق بیمه ۱۰۵,۹۵۹,۰۵۲ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۲۳۹٪ افزایش داشته داشته است .


شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ٪۳۴۶ را ثبت نموده است۱۴۰۱-۰۶-۰۳ ۰۸:۱۰:۰۲ (۹۲۸۹۲۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0