کدال۳۶۰
1399/08/28
18:39
#سدشت گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/06/31 شرکت صنایع سیمان دشتستان با فایل های پیوست من...

#سدشت


گزارش فعالیت هییت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هییت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت صنایع سیمان دشتستان با فایل های پیوست منتشر شد۱۳۹۹-۰۸-۲۸ ۱۸:۳۹:۴۷ (۶۹۲۵۲۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0