بانی فام
1399/10/09
13:27
#لبوتان احتمال 16% سود و صعود قیمت تا محدوده 114780 ریال در چند روز آینده ▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان ▫️پایداری روند : کم ▫️شتاب افزایش قیمت : مت...

#لبوتان


احتمال ۱۶٪ سود و صعود قیمت تا محدوده ۱۱۴۷۸۰ ریال در چند روز آینده


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : هیجان زیاد خریداران


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0