بولتن اقتصادی
1399/11/14
17:22
نه ریاست بهارستان، نه پاستور؟ جدیدترین گمانه‌زنی‌ها درباره آرایش سیاسی انتخاباتی اصولگرایان، احتمالا مدلی به این شرح خواهد بود: ابراهیم رئیسی گز...

نه ریاست بهارستان، نه پاستور؟جدیدترین گمانه‌زنی‌ها درباره آرایش سیاسی انتخاباتی اصولگرایان، احتمالا مدلی به این شرح خواهد بود:ابراهیم رئیسی گزینه ریاست‌جمهوری، سعید جلیلی رئیس مجلس، سعید محمد شهردار تهران و محمدباقر قالیباف تنها یک نماینده ساده/شرق

انتهای خبر

0
0