کدال۳۶۰
1399/12/06
17:16
#وسکرشا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/11/30 ▪ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/11/30 ا...

#وسکرشا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰▪ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است▪ وسکرشا با سرمایه ثبت شده ۸۵,۶۸۸,۶۷۱ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۲۹۴,۲۸۱ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است▪️ شرکت در انتهای بهمن ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۰۲,۰۴۶,۵۸۱ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با افت ۱۹٪ به مبلغ ۸۲,۹۳۴,۸۲۴ میلیون ریال رسیده است.
۱۳۹۹-۱۲-۰۶ ۱۷:۱۶:۱۳ (۷۲۵۵۸۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0