بورس آموز
1399/09/05
11:06
✅ فوری/ قاضی‌زاده نایب رییس مجلس: 🔺️ طرح مجمع سهامداران حقیقی اعلام وصول شد‌. ‎⚡️‌‏⚡️بورسآموز را دنبال کنید

✅ فوری/ قاضی‌زاده نایب رییس مجلس:🔺️ طرح مجمع سهامداران حقیقی اعلام وصول شد.⚡️⚡️بورسآموز را دنبال کنید
انتهای خبر

0
0