ایچیموکو و الیوت
1399/08/11
16:24
🎥 رئیس کل بانک مرکزی: ممکن است تغییرات مهمی در انتظار بازار ارز باشد؛ مردم شرایط ریسک بازار را در نظر بگیرند

🎥 رییس کل بانک مرکزی: ممکن است تغییرات مهمی در انتظار بازار ارز باشد؛ مردم شرایط ریسک بازار را در نظر بگیرند


انتهای خبر

0
0