همفکران
1401/03/07
14:37
#کدال #افزایش_سرمایه ✅ افزایش سرمایه 191 درصدی #تمحرکه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مورد تایید حسابرس قرار گرفت. Hamfekran.com @Agahmosh...

#کدال


#افزایش_سرمایه✅ افزایش سرمایه ۱۹۱ درصدی #تمحرکه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مورد تایید حسابرس قرار گرفت.


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0