مجید سلطانی
1399/11/08
14:21
📌 هم اکنون / مراسم معارفه محمد علی دهقان دهنوی به عنوان رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار در ساختمان موسوم به باب همایون در حال برگزاری است

📌 هم اکنون / مراسم معارفه محمد علی دهقان دهنوی به عنوان رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار در ساختمان موسوم به باب همایون در حال برگزاری استانتهای خبر

0
0