کارگزاری سهام بارز
1399/08/10
17:00
✅بیشترین ورود پول حقیقی به گروههای بانکها و موسسات اعتباری 24 میلیارد تومان و استخراج کانه های فلزی 22 میلیارد تومان 10 آبان 1399

✅بیشترین ورود پول حقیقی به گروههای بانکها و موسسات اعتباری ۲۴ میلیارد تومان و استخراج کانه های فلزی ۲۲ میلیارد تومان


۱۰ آبان ۱۳۹۹انتهای خبر

0
0