اقتصاد آنلاین
1399/10/04
18:49
📌انگلیس و اتحادیه اروپا به توافق تجاری پسابرگزیت دست پیدا کردند 🔹 انگلیس و اتحادیه اروپا به یک توافق تجاری برای روابط تجاری دو طرف بعد از برگزیت د...

📌انگلیس و اتحادیه اروپا به توافق تجاری پسابرگزیت دست پیدا کردند🔹 انگلیس و اتحادیه اروپا به یک توافق تجاری برای روابط تجاری دو طرف بعد از برگزیت دست پیدا کردند.
انتهای خبر

0
0