بورس نیوز
1400/11/25
08:22
"ثباغ" تصمیمات مجمع را به ثبت رساند

شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه تصمیمات مجمع عمومی منتهی به دوره مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ را ثبت کرد.


انتهای خبر

0
0