مهدی راد
1399/09/04
09:33
سهام باقی مانده بانک تجارت در ونیکی طبق شفاف سازی بانک، به مراتب بیش از چیزی است که تا کنون تعیین تکلیف شده! توجه داشته باشید فعلا 2.3 میلیارد سهم...

سهام باقی مانده بانک تجارت در ونیکی طبق شفاف سازی بانک، به مراتب بیش از چیزی است که تا کنون تعیین تکلیف شده!توجه داشته باشید فعلا ۲.۳ میلیارد سهم ونیکی به بانک تجارت برگردانده شده که درامد ان برای بانک ۶۹۲۵ میلیارد تومن هست.@goodMArketsانتهای خبر

0
0