تارگت بورس
1399/08/19
16:01
🔴فوری ‏سی ان ان, ‏بی بی سی جهانی و ای بی سی, آرا الکترال بایدن را از ۲۹۰ به ۲۷۹ رأی بازگرداندند!

🔴فوریسی ان ان, بی بی سی جهانی و ای بی سی, آرا الکترال بایدن را از ۲۹۰ به ۲۷۹ رای بازگرداندند!

انتهای خبر

0
0