کارگزاری آبان
1399/08/25
09:46
📈فراورده هاي نفتي نیز نوسانی داد و ستد می شوند.#شپاس و #شراز پر عرضه های گروه اند.#شرانل با افزایش تقاضا همراه اند.#شبريز٬ #ونفت و #شاوان معاملاتی ...

📈فراورده های نفتی نیز نوسانی داد و ستد می شوند.#شپاس و #شراز پر عرضه های گروه اند.#شرانل با افزایش تقاضا همراه اند.#شبریز٬ #ونفت و #شاوان معاملاتی متعادل باگرایشی منفی را تجربه می کنند.


انتهای خبر

0
0