کدال۳۶۰
1400/01/16
13:24
#وسهرمز #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/05/31(اصلاحیه) ▪ شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/05/31 از م...

#وسهرمز


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱(اصلاحیه)▪ شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسهرمز با سرمایه ثبت شده ۹۶ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۱,۲۰۶,۱۲۶ میلیون ریال درآمد داشته است.▪️ شرکت در انتهای مرداد ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۹۶,۱۰۷,۲۰۳ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۴۲٪ به مبلغ ۱۳۶,۹۵۱,۴۹۳ میلیون ریال رسیده است.
۱۴۰۰-۰۱-۱۶ ۱۳:۲۴:۴۹ (۷۳۳۷۰۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0