بتاسهم
1401/03/09
08:51
#بکهنوج به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ 1401/03/24 تعلیق می گردد.

#بکهنوج به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ تعلیق می گردد.


انتهای خبر

0
0