بورس۲۴
1401/03/03
16:25
تصویب افزایش سرمایه در «وبهمن»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری بهمن افزایش سرمایه ۴۰۹ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.

تصویب افزایش سرمایه در «وبهمن»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری بهمن افزایش سرمایه ۴۰۹ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند. شرکت قبلا افزایش سرمایه ۲۲۸ درصدی را به تصویب رسانده بود و باتوجه به سیاست تقسیم سود مبلغ آن را افزایش داد.

وبهمن
انتهای خبر

0
0