همفکران
1399/08/27
15:56
#خبرهای‌‌‌_موثر 📌 دژپسند؛ وزیر اقتصاد پس از حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس: گزارش تفصیلی وزارت اقتصاد درمورد عملکردی بورسی به طور مستقل به مجلس داد...

#خبرهای‌‌‌_موثر📌 دژپسند؛ وزیر اقتصاد پس از حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس:


گزارش تفصیلی وزارت اقتصاد درمورد عملکردی بورسی به طور مستقل به مجلس داده می شود.بازار سرمایه با توسعه قابل توجهی در زمینه میزان ذینفعان و ابزارهای مورد استفاده همراه شده است.

انتهای خبر

0
0