کارگزاری آبان
1401/03/31
12:47
📈بیشترین حجم معاملات دی 2.14 میلیارد سهم شستا 381 میلیون سهم خگستر 197 میلیون سهم خودرو 197 میلیون سهم خپارس 185 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


دی ۲.۱۴ میلیارد سهم


شستا ۳۸۱ میلیون سهم


خگستر ۱۹۷ میلیون سهم


خودرو ۱۹۷ میلیون سهم


خپارس ۱۸۵ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0