پارسیس تحلیل
1401/01/18
21:00
#خالص_ارزش_دارایی #تاصیکو ✅بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری صدر تامین - تاصیکو قیمت گذاری تاصیکو 47 درصد NAV 🔗برای مشاهده لطفا...
انتهای خبر

0
0