سیگنال یاب روزانه
1401/03/18
13:14
🔸بیشترین ورود پول حقیقی: کایزد، فولاد، ددانا، کشرق، سپاها، حکشتی، آسیاتک 🔸بیشترین خروج پول حقیقی: وبملت، فملی، سامان، شپنا، بپاس، شستا، شبریز

🔸بیشترین ورود پول حقیقی:کایزد، فولاد، ددانا، کشرق، سپاها، حکشتی، آسیاتک
🔸بیشترین خروج پول حقیقی:وبملت، فملی، سامان، شپنا، بپاس، شستا، شبریز

انتهای خبر

0
0