مبین تحلیل
1399/09/21
11:00
📌#بودجه 🔶بودجه دولت درسال جاری نزدیک به 930 هزار میلیارد تومان است 🔶از این میزان 841 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و 88.5 هزار میلیارد تومان بودج...

📌#بودجه


🔶بودجه دولت درسال جاری نزدیک به ۹۳۰ هزار میلیارد تومان است


🔶از این میزان ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و ۸۸.۵ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاصی است


🔶تراز عملیاتی یا همان شکاف درامدها و هزینه های دولت ۳۱۹ هزار میلیارد تومان منفی است


🔶نکته قابل توجه دیگر سهم ۶۳۷ هزار میلیارد تومانی اعتبارات هزینه ای ( عمدتا حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ) از بودجه عمومی است . که در نتیجه ان سهم تملک دارایی های سرمایه ای ( عمدتا طرح های عمرانی ) تنها ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است که محقق شدن همین میزان نیز محل بحث است


🔶براورد مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که کسری بودجه ساختاری (بدون نفت ، استقراض و فروش شرکت و دارایی ) بالغ بر ۵۲۰ هزار میلیارد تومان است


🔶برای پوشش این کسری یکی از ایتم های مورد نظر دولت فروش ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی است


➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0