احسان زمانی (سهام و فارکس)
1399/10/07
01:13
#پارسان بنظر میرسه بخش دوم از یک کارکشن ترکیبی رو شروع کرده... کف قیمتی این بخش در قالب ریز موج سی و محدوده ۱۵۷۰-۱۶۱۰ تومان میباشد و پس از تکمیل کا...

#پارسان بنظر میرسه بخش دوم از یک کارکشن ترکیبی رو شروع کرده... کف قیمتی این بخش در قالب ریز موج سی و محدوده ۱۵۷۰-۱۶۱۰ تومان میباشد و پس از تکمیل کارکشن در میان تا محدوده سقف تاریخی یعنی ۴۲۰۰ تومان توانایی رشد داردانتهای خبر

0
0