کدال۳۶۰
1399/12/06
13:50
#وسیلام #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/11/30 ▪ شرکت سرمایه گذاری استان ایلام طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/11/30 از محل واگذاری ...

#وسیلام


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰▪ شرکت سرمایه گذاری استان ایلام طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است▪ وسیلام با سرمایه ثبت شده ۲۹,۲۹۱,۶۴۸,۵۶۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۱۰۰,۵۹۸ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است▪️ شرکت در انتهای بهمن ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۳۴,۸۸۵,۱۰۳ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با افت ۱۹٪ به مبلغ ۲۸,۳۴۷,۳۳۲ میلیون ریال رسیده است.
۱۳۹۹-۱۲-۰۶ ۱۳:۵۰:۰۲ (۷۲۵۳۹۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0