کدال۳۶۰
1401/06/01
16:44
#لبوتان #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪️ شرکت گروه صنعتی بوتان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به معادل 0 میلیون ریال از محصولات ...

#لبوتان


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪️ شرکت گروه صنعتی بوتان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به معادل ۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است▪️«لبوتان» با سرمایه ثبت شده میلیون ریال طی عملکرد ۰ ماهه سال مالی منتهی به مبلغ ۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته است۱۴۰۱-۰۶-۰۱ ۱۶:۴۴:۵۳ (۹۲۸۰۹۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0