سهم گلچین
1399/11/07
08:54
#وسپهر به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (وسپهر1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت سرمايه گذاري گروه سپهرصادرات متوقف شد....

#وسپهر


به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (وسپهر۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور ۶۰ دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایرانانتهای خبر

0
0