کدال۳۶۰
1399/11/15
09:29
#تپکو #صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (#حسابرسی_شده) شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو ▪️ شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در دوره 12...

#تپکو


#صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (#حسابرسی_شده) شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو
▪️ شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۸۰۴٪ در این دوره به ازای هر سهم ۵۹ ریال سود محقق کرده است.▪️ «تپکو» با سرمایه ثبت شده ۲۱,۱۲۱,۸۹۴ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۲۴۲,۵۶۸ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.۱۳۹۹-۱۱-۱۵ ۰۹:۲۹:۵۱ (۷۱۷۶۰۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0