کدال۳۶۰
1401/03/10
10:19
#فگستر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (#حسابرسی_شده) شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان ▪️ شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان در دوره 12 ماه...

#فگستر


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (#حسابرسی_شده) شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان
▪️ شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۱,۰۸۴ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱٪ افزایش داشته است.▪️ «فگستر» با سرمایه ثبت شده ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۵۴۱,۹۸۶ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۱-۰۳-۱۰ ۱۰:۱۹:۴۹ (۸۹۰۱۵۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0