نوآوران امین
1401/05/30
18:50
تولید برق ماه تاب کهنوج (#بکهنوج) گزارش #فعالیت_ماهانه (#تیر_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ✅ا...

تولید برق ماه تاب کهنوج (#بکهنوج)گزارش #فعالیت_ماهانه (#تیر_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۰/۳۰✅افزایش ۱۸.۴۲ درصدی فروش تیر ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۳.۱۷ درصدی فروش تیر ۱۴۰۱ در مقایسه با تیر ۱۴۰۰


✅رشد ۲۸.۴ درصدی فروش ۶ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0