همفکران
1401/02/31
16:26
#مجمع #خدیزل 📌 ادامۀ گزارش همفکران از مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بهمن دیزل ... در پاسخ به سؤالات مطرح شد: ✅ سیاست کلان گروه بهمن این است که همیش...

#مجمع


#خدیزل📌 ادامه گزارش همفکران از مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بهمن دیزل ...در پاسخ به سوالات مطرح شد:


✅ سیاست کلان گروه بهمن این است که همیشه پاسخگوی تعهدات مشتری و فراتر از آن باشد. به همین دلیل آنچه اعلام می شود کف توانایی است. ظرفیت امپاور که سال گذشته در کدال ۵۰۰ دستگاه اعلام شده بود، برای سال جاری هدف ۱۲۰۰ دستگاه داریم و تا ۱۲ دستگاه در روز هدف نهایی این خط است.✅ تولید وانت فعلا دستمزدی است و تشریفات قانونی انتقال محصول و اخذ تاییدیه های استاندارد و ... تا انتقال این محصول به تولیدات شرکت، زمان بر است.✅ تفاوت بهای تمام شده و قیمت فروش برخی کاربریها به دلیل سیاستهای کلی شرکت است که برای تکمیل سبد محصولات در نرخ گذاری محدودیتهایی دارد و عمدتا این موارد مربوط به CKD های وارداتی سالهای قبل است.✅ هدف ما از بازار کشنده رسیدن به سهم ۳۰ درصدی در بلند مدت است. بازار کشنده تقاضای بالایی دارد و فرسودگی ناوگان هم باعث می شود مشکلی در بازار نباشد و بازار برای فعالیت باز باشد.✅ برآورد جدید ما از فروش سالجاری ۱۰ همت است که هدفی بلندپروازانه است اما تلاش داریم به آن برسیم.✅ انتقال سند ملک پوشینه بافت در دست پیگیری است و تا دو ماه آینده سند قطعی تکمیل می شود و در پی آن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی انجام خواهد شد.Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0