کدال۳۶۰
1399/08/10
22:14
#شکلر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/07/30 ▪️ شرکت نیروکلر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 270,460 میلیون ریال از محصو...

#شکلر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰▪️ شرکت نیروکلر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ معادل ۲۷۰,۴۶۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۷۸٪ افزایش داشته است.▪️«شکلر» با سرمایه ثبت شده ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ مبلغ ۴۹۷,۰۴۵ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۹٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۰۸-۱۰ ۲۲:۱۴:۵۳ (۶۸۸۴۲۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0