بورس۲۴
1399/08/25
10:48
توضیحات تکمیلی بانک تجارت در خصوص برگشت ۲ سیت از سهام «ونیکی»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، بانک تجارت اعلام نمود با عنایت به قیمت سهام نماد و نیکی در زمان انتقال مبلغ ۶۹,۳۴۸ میلیارد ریال بابت ۲ سیت فوق الاشاره به سرفصل سرمایه گذاری های بانک منظور گردید . مجموع درآمد حاصل از این رویداد مجموعا به مبلغ ۶۰,۸۱۶ میلیارد ریال به شرح ذیل میباشد : مجموع درآمد حاصل از تاخیر در ایفای تعهدات شرکت توسعه معادن جنوب ۵,۲۲۳ میلیارد ریال . درآمد حاصل از انتقال قطعی ۲ سیت نماد و نیکی به بانک به مبلغ ۵۵,۵۹۳ میلیارد ریال در صورت اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری و تعیین تکلیف باقی مانده سهام بانک ، درآمد حاصل از واگذاری به مراتب بیشتر از مبلغ فوق خواهد بود


انتهای خبر

0
0