بورس۲۴
1401/02/03
14:59
معرفی تنها سهم زیان ده فروردین ۱۴۰۰

بررسی های بورس ۲۴ نشان می دهد : در این دوره یک ماهه بیشتر شاخص های بورس تهران که متشکل از ۴۰ صنعت است ، مثبت بوده و بازدهی داشته اند...

معرفی تنها سهم زیان ده فروردین 1400

بورس۲۴ : شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در اولین ماه از سال ۱۴۰۱ با جهشی نزدیک به ۱۰ درصدی ، بازار سهام را به عنوان پربازده ترین بازار سرمایه گذاری سال جدید تا به این لحظه معرفی کرد.


بررسی های بورس۲۴ نشان می دهد : در این دوره یک ماهه بیشتر شاخص های بورس تهران که متشکل از ۴۰ صنعت است ، مثبت بوده و بازدهی داشته اند.


در این پروسه زمانی شاخص صنعت رادیویی با رشد بیش از ۲۶ درصدی به عنوان پربازده ترین صنعت بورس تهران معرفی شد ، حال آن که شاخص صنعت انتشار و چاپ با بازدهی بیش از ۲۴ درصدی در مقام دومین صنعت پربازده بازار سرمایه عرض اندام کرد.


شاخص اطلاعات و ارتباطات نیز با رشد ۲۳.۹ درصدی به عنوان سومین صنعت پرسود بورس تهران شناخته شد.


صنعت استخراج نفت که تک سهم «حفاری شمال» در آن حضور دارد تنها صنعت و سهم زیان ده نخستین ماه سال جاری بود.


شرح شاخص

مقدار شاخص در ۲۸اسفند۱۴۰۰

مقدار شاخص در ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

تغییرات (درصد)

محصولات فلزی

۱۳۸۶۰۹

۱۵۹۰۴۰

۱۴.۷

مواد دارویی

۹۰۰۰۲

۱۰۳۶۴۷

۱۵.۱

انبوه سازی

۶۰۳۸

۶۸۲۵

۱۳

رایانه

۵۲۴۹۱

۵۶۸۴۹

۸.۳

ماشین آلات

۱۷۸۰۴۳

۲۰۱۸۹۴

۱۳.۴

فرآورده های نفتی

۴۹۶۹۵۵۱

۵۸۵۷۵۹۱

۱۷.۸

کانی فلزی

۵۵۷۰۶۹

۵۵۶۴۷۱

۰

کانی غیر فلزی

۳۴۶۵۱

۴۲۴۲۱

۲۲.۵

غذایی به جز قند

۴۰۸۰۹

۴۷۵۴۰

۱۶.۵

زغال سنگ

۴۳۱۶۴

۶۱۳۳۳

۴۲

خودرو

۲۱۷۴۷۳

۲۴۲۸۱۴

۱۱.۶

قند و شکر

۹۷۸۵۳

۱۱۶۰۵۹

۱۸.۶

حمل و نقل

۲۲۱۹۰

۲۴۸۷۷

۱۲.۱

وسایل ارتباطی

۵۱۹۱۴

۵۴۸۹۷

۵.۷

سایر مالی

۸۸۸۳

۱۰۴۱۷

۱۷.۲

انتشار و چاپ

۷۲۵۱۱۵

۹۰۴۹۳۰

۲۴.۸

محصولات کاغذی

۶۰۱۹۶

۶۸۲۱۶

۱۳.۳

فلزات اساسی

۱۰۸۵۶۶۶

۱۱۵۶۳۲۶

۶.۵

شیمیایی

۹۹۵۵۳

۱۱۵۶۸۱

۱۶.۲

دستگاه های برقی

۳۶۱۰۵۱۲

۴۰۸۴۹۲۹

۱۳.۲

سرمایه گذاری ها

۲۳۲۴۹

۲۴۱۵۴

۳.۹

زراعت

۲۱۰۲۹۸

۲۳۵۰۸۴

۱۱.۸

لاستیک

۱۷۸۷۴۸

۲۰۹۵۹۰

۱۷.۲

چند رشته ای صنعتی

۱۷۰۳۱۱

۱۸۹۸۳۸

۱۱.۵

رادیویی

۴۳۹۰

۵۵۳۸

۲۶.۱

فنی مهندسی

۵۶۸۳

۶۸۱۳

۱۹.۹

کاشی و سرامیک

۳۷۲۹۲

۴۳۲۹۵

۱۶

بیمه

۴۹۲۶۶

۵۷۷۰۵

۱۷.۱

منسوجات

۱۱۶۰۳

۱۳۴۶۹

۱۶

مالی

۱۴۷۴۹۶۴

۱۵۸۸۳۱۱

۷.۷

سایر معادن

۱۴۷۵۲۴

۱۵۹۳۱۲

۸

استخراج نفت

۲۷۱۹

۲۶۵۹

۲.۲

محصولات چرمی

۱۷۸۶۶

۲۰۸۸۸

۱۶.۹

سیمان

۷۹۲۳

۹۴۴۸

۱۹.۲

بانک ها

۶۶۲۳

۷۲۱۲

۸.۹

برق و گاز و آب و بخار

۲۳۷۹

۲۷۰۶

۱۳.۷

اداره بازارهای مالی

۱۲۷۲

۱۴۶۱

۱۴.۸

اطلاعات و ارتباطات

۵۴۷

۶۷۸

۲۳.۹

خرده فروشی به جز وسائل نقلیه

۸۵۷

۹۲۴

۷.۸

شاخص کل

۱۳۷۶۲۴۶

۱۵۱۲۲۱۹

۹.۸

انتهای خبر

0
0