مهدی راد
1399/08/20
13:08
خبری که در مورد افزایش سود بین بانکی (که منجر به افزایش سود بانکی میشه) که چند هفته پیش دادم، ظاهرا درست بوده. بانک ها ظاهرا « زیرپوستی | زیرزمینی ...

خبری که در مورد افزایش سود بین بانکی (که منجر به افزایش سود بانکی میشه) که چند هفته پیش دادم، ظاهرا درست بوده. بانک ها ظاهرا « زیرپوستی | زیرزمینی | در خفا » دارن سودهای ۲۲ - ۲۳ درصدی میدن ...انتهای خبر

0
0