کامودیتی Commodities
1399/10/28
12:06
#فولاد #سنگ_آهن روند افزایش موجودی هفتگی سنگ آهن و فولاد و محصولات مربوطه در چین ادامه دارد طی هفته گذشته موجودی #سنگ_آهن بنادر چین 1.5%+↖️124.68 ...

#فولاد #سنگ_آهن


روند افزایش موجودی هفتگی سنگ آهن و فولاد و محصولات مربوطه در چین ادامه داردطی هفته گذشته موجودی #سنگ_آهن بنادر چین ۱.۵٪+↖️۱۲۴.۶۸ میلیون تن .... موجودی #بیلت تانگشان ۱۹.۱٪+↖️۸۳۰ هزار تن موجودی #میلگرد ۷.۵٪+↖️ ۴.۲۵ میلیون تن و موجودی #ورق_گرم ۳.۳٪+↖️۲.۱۱ میلیون تن افزایش داشته که بدلیل فصل زمستان و کاهش فعالیتهای ساخت و ساز و تولید استفولادسازان چین در هفته گذشته صادرات زیادی انجام دادند و تداوم این موضوع، عامل توقف رشد قیمت فولاد دنیا خواهد شد


@Commoditiesانتهای خبر

0
0