کدال۳۶۰
1399/10/10
09:25
#شرنگی #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت صنعتی و ش...

#شرنگی


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلا منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین
۱۳۹۹-۱۰-۱۰ ۰۹:۲۵:۵۰ (۷۰۷۹۴۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0