کدال۳۶۰
1399/11/14
12:39
#قجام آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده(اصلاحیه) شرکت فرآورده های غذائی و قند تربت جام 1399-11-14 12:39:52 (719251) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @C...

#قجام


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده(اصلاحیه) شرکت فرآورده های غذایی و قند تربت جام۱۳۹۹-۱۱-۱۴ ۱۲:۳۹:۵۲ (۷۱۹۲۵۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0