کدال۳۶۰
1399/08/30
00:34
#بکهنوج اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_9_ماهه منتهی به 1399/07/30 (حسابرسی نشده) شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج ▪️ شرکت تولید برق ماه ت...

#بکهنوج


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۹_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج▪️ شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ به ازای هر سهم ۰ ریال سودی محقق نکرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۰ ریال تغییری نداشته بود.▪️ «بکهنوج» با سرمایه ثبت شده ۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مبلغ ۰ میلیون ریال سودی محقق نکرده است.۱۳۹۹-۰۸-۳۰ ۰۰:۳۴:۵۰ (۶۹۳۸۲۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0