نوآوران امین
1399/09/19
16:59
صنایع ماشینهای اداری ایران(#مادیران) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 57 درصدی ...

صنایع ماشینهای اداری ایران(#مادیران)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۵۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵,۷۹۰,۵۰۴ میلیون ریال به مبلغ ۹,۱۱۹,۴۵۸ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۸۵ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۹۶۷ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0