بورس۲۴
1401/03/28
09:09
«فنورد» مجوز افزایش سرمایه گرفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت از محل سود انباشته را صادر کرد.

«فنورد» مجوز افزایش سرمایه گرفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت از محل سود انباشته را صادر کرد.فنورد
انتهای خبر

0
0