بانی فام
1399/10/06
08:31
نمادهایی که در جریان معاملات چهارشنبه ۳ دی ماه بیش ترین ورود پول حقیقی ها را داشته اند به ترتیب: #آریان #خبهمن #وآذر #ثشاهد #سمگا @banifam

نمادهایی که در جریان معاملات چهارشنبه ۳ دی ماه بیش ترین ورود پول حقیقی ها را داشته اند به ترتیب:


#آریان


#خبهمن


#وآذر


#ثشاهد


#سمگا


@banifamانتهای خبر

0
0