تحلیلگران بازار سرمایه
1399/08/11
22:22
#بپیوند #روزانه ✔️از ترند نزولی کوتاه مدت خود خارج شده است و میتونه به ۲ هدف فوق دست یابد . حد ضرر تحلیل تثبیت زیر ۲۲ تومان ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ @CMA_inv...

#بپیوند


#روزانه✔️از ترند نزولی کوتاه مدت خود خارج شده است و میتونه به ۲ هدف فوق دست یابد .حد ضرر تحلیل تثبیت زیر ۲۲ تومان۱۳۹۹/۰۸/۱۱


@CMA_investmentانتهای خبر

0
0