بورس پلنر
1399/10/07
08:27
#کخاک، تعدیل شده قیمت در حالی از سقف ابرکومو نزولی گذر کرده که میانگین های ایچیموکو را نیز با خود همراه نموده است، مادامیکه این آرایش حفظ شده باشد ...

# کخاک ، تعدیل شده


قیمت در حالی از سقف ابرکومو نزولی گذر کرده که میانگین های ایچیموکو را نیز با خود همراه نموده است، مادامیکه این آرایش حفظ شده باشد میتواند با شکست مقاومت مینور قبلی در ۶۳۹۲۳ به سمت اهداف میان مدت ۸۳۰۷۱ - ۱۰۸۲۹۲ ریال گام بردارد.از نکات دیگر نمودار فوق میتوان به حمایت تنکانسن در محدوده ۵۳۹۵۴ ریال و سطوح معتبر ۴۷۷۳۸ - ۴۵۹۷۲ ریال به عنوان واکنش موثر در روند کاهشی احتمالی اشاره کرد.۹۹/۱۰/۷@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0