بتاسهم
1399/10/29
13:12
#کاذر با سرمایه قدیم در 3 ماهه به سود 338 ریالی و6ماهه به 884 ریال رسیده بود در 9 ماهه این عدد 1365 ریال است . در این سهم 3ماهه 169 میلیارد...

#کاذر با سرمایه قدیم در ۳ ماهه به سود ۳۳۸ ریالی و۶ماهه به ۸۸۴ ریال رسیده بود در ۹ ماهه این عدد ۱۳۶۵ ریال است .


در این سهم ۳ماهه ۱۶۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۵۲ میلیارد ریال سود خالص دارد


در ۶ ماهه سود عملیاتی ۴۵۱و سود خالص ۳۹۷ میلیارد ریال بود ورشد خوبی در سود عملیاتی داشت


در ۹ماهه این عدد ۶۸۸ میلیارد ریال و سود خالص ۶۱۴ میلیارد ریال استانتهای خبر

0
0