کدال۳۶۰
1401/01/31
16:43
#بایکا ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه کارخانجات کابل سازی ایران #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/09/30 🔹 تاریخ جلسه: 1401/01/30 ساعت 14:00 🔹 سرم...

#بایکا


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه کارخانجات کابل سازی ایران #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۵۰۴,۷۳۴ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۸۹🔹 سود نقدی هر سهم: ۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۱۹۸,۶۴۳ میلیون ریال۱۴۰۱-۰۱-۳۱ ۱۶:۴۴:۴۵ (۸۷۳۰۲۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0