تحلیل کاربردی هلالات
1401/03/03
10:46
#بازار سوابق و تجارب نشان می دهد که بورس کالا، سریع تر از سایر بازارها نسبت به تحولات دائمی اقتصاد، واکنش نشان می دهد. به عبارت دیگر رکود و رونق ...

#بازارسوابق و تجارب نشان می دهد که بورس کالا، سریع تر از سایر بازارها نسبت به تحولات دائمی اقتصاد، واکنش نشان می دهد.به عبارت دیگر رکود و رونق های اقتصاد جهانی و داخلی، تحولات سیاسی و نوسانات با دوام نرخ ارز، نمود بیشتری در بورس کالا دارد و پس ازان در سایر بازارها به چشم می آید.این مساله که بورس کالا واکنش های سریع تر و منطقی تری نسبت به تحولات اقتصادی داشته باشد امری طبیعی است چون اطلاعات مصرفی تجار جهت معامله در بورس کالا شامل وضعیت بازارهای جهانی، انتظارات تورمی، نرخ ارز و شرایط رکود و رونق اقتصاد در داخل و جهانی می شود.همین گستردگی اطلاعات مصرفی برای تصیمیم گیری در بورس کالا باعث می شود که بگوییم بورس کالا در ایران نسبت به سایر بازارها حساب شده تر عمل می کند.طی روزهای اخیر نسبت معاملاتی که در آن ها رقابت می شود به کل معاملات افزایش داشته است. علی رغم آنکه شاهد کسری عرضه نیستیم و قیمت ها جهانی چشم انداز صعودی پر قدرتی ندارند اما سطح رقابت و افزایش قیمت معاملات نسبت به پایه افزایش داشته است.این مساله را شاید بتوان بر اساس فاصله بین قیمت دلار آزاد و دلار نیما توجیه کرد. همکنون که حتی کالاهای اساسی بر اساس دلار نیما قیمت گذاری می شوند، طبعا دولت روی این نرخ حساسیت بیشتری دارد اما از طرف دیگر فاصله ۲۵درصدی ایجاد شده میان دلار آزاد و نیما باعث می شود که اگر یک بازرگان نسبت به تامین ارز نیما و واردات اقدام کند، ۲۵درصد حاشیه سود از محل اختلاف نرخ ارز داشته باشد.حال مساله این است که چرا در گذشته که بارها اختلاف ایجاد شده، ما شاید افزایش نسبی رقابت ها نبوده ایم؟برداشت شخصی من این است که بازرگانان تصور می کنند، در فاصله زمانی بین تامین ارز نیمایی و انجام واردات کالا، نرخ ارز در بازار آزاد کاهش نخواهد یافت و در سوی دیگر تصور می کنند در فاصله بین تامین مواد اولیه تا فروش کالا، نرخ ارز آزاد به سمت ارز نیمایی کاهش نمی یابد.به عبارت بهتر آن ها چندماه قبل انتظار اصلاح دلار بازار آزاد به سمت نیمایی داشته اند لذا از فاصله بین این دو برای کسب سود بازرگانی استفاده نمی کرده اند اما حالا تصور می کنند که چسبندگی نرخ ها به سمت دلار بالا، افزایش یافته و این اطمینان بالاتر باعث می شود که جسارت انجام معامله داشته باشند.ازین جهت تقاضا در بورس کالا به سبب همین اختلاف رشد کرده و رقابت می کنند. از طرف دیگر تقاضا برای ارز نیمایی جهت واردات کالا افزایش خواهد یافت و در طرف دیگر دولت بین آزاد گذاشتن نوسانات نرخ ارز در نیما و ثابت نگه داشتن آن، تردید جدی خواهد داشت چون افزیش نرخ دلار نیما به معنای افزایش قیمت اقلام مصرفی خانوار نیز، هست...🙂

انتهای خبر

0
0