دنیای بورس
1399/09/23
11:36
« وپخش » دارایی فروخت + سود حاصله

داروپخش هم مثل تاپیکو فروش دارایی داشته است.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، واگذاری سهام شرکت زاگرس فارمد پارس ( ۴.۶۰۱.۱۱۵ سهم معادل ۰.۵ ٪ ) و سهام شرکت داروسازی ابوریحان (۳.۰۰۰.۰۰۰ سهم معادل ۰.۵ ٪ ) بشرح لیست پیوست به صندوق بازارگردانی صباگستر نفت و گاز تامین بمنظور بازارگردانی سهام بنا به الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار.


انتهای خبر

0
0