بااقتصاد
1400/06/23
19:07
بیشترین ارزش معاملات بازار به گروه فرآورده‌های نفتی رسید

گروه فرآورده‌های نفتی با داد و ستد بیش از ۵۲۵ میلیون سهم به ارزش بیش از ۴۴۴ میلیارد تومان توانستند بیشترین ارزش معاملات را از آن خود کنند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بورس تهران بعد از چند روز نزولی امروز دوباره روند صعودی خود را از سر گرفت و بیش از ۲۱ هزار واحد به ارزش خود در بازار افزود.


در میان صنایع بازار گروه فرآورده‌های نفتی با داد و ستد بیش از ۵۲۵ میلیون سهم به ارزش بیش از ۴۴۴ میلیارد تومان توانستند بیشترین ارزش معاملات را از آن خود کنند.


بعد از فرآورده‌های نفتی گروه فلزات اساسی با جابجایی بیش از ۲۵۱ میلیون سهم به ارزش بیش از ۴۰۶ میلیارد تومان توانستند رده دوم و گروه صنایع شیمیایی با داد و ستد بیش از ۱۷۸ میلیون سهم به ارزش بیش از ۴۰۵ میلیارد تومان تواستند جایگاه سوم بیشترین ارزش معاملات بازار را به خود اختصاص دهند.


انتهای خبرانتهای خبر

0
0